U bent hier

U bent hier

Contact Personeelsadministratie

Nederlands

Contact PersoonsVolgende Financiering

Nederlands

Doorverwijzersnamiddagen - jouw mening telt

Beste collega doorverwijzer,

graag horen we jouw ongezouten mening en jouw vragen, opmerkingen.

Alvast bedankt om deze korte vragenlijst in te vullen.

 

Vriendelijke groeten

Stefanie Deweer

Nederlands
Jouw mening telt
Wij horen graag wat er bij jou leeft!

Djembékamp - Kamp zoekt moni

Elk jaar organiseren wij een vijfdaags djembékamp voor kinderen met en zonder beperkingen. Het is een kamp waar de kinderen heel erg naar uitkijken! En waar ze nog lang over navertellen. Zo’n kamp is onmogelijk te realiseren zonder de steun van enthousiaste moni’s!

Nederlands

Update 'Persoonsvolgende Financiering' - 18 februari 2016

Nederlands

PEILING NAAR DE TEVREDENHEID BIJ DE OUDERS - na 6 maand opvang van het kindje -

Beste ouders ,

Jullie kindje komt  nu reeds 6 maanden naar 't Stationnetje.

Met deze vragenlijst willen wij nagaan wat jullie van onze werking vinden. Zo kunnen wij deze nog meer laten aansluiten bij jullie wensen.

Wensen jullie liever een persoonlijk gesprek? Spreek mij dan gerust aan.

Nederlands
BEKENDMAKING
KENNISMAKINGSBEZOEK
WENNEN
COMMUNICATIE EN SAMENWERKING MET OUDERS
DAGELIJKSE WERKING
SAMENVATTEND

Peiling naar de algemene tevredenheid bij de ouders

 

Beste ouder ,

 

Uw kindje komt nu reeds geruime tijd naar 't Stationnetje. Het is onze  dagdagelijkse bekommernis om ervoor te zorgen dat u en uw kindje zich hier goed voelen. Tweejaarlijks vragen wij naar uw mening omtrent ALLE aspecten van de dienstverlening.

AAN DE HAND VAN UW ERVARINGEN WILLEN WIJ NOG BETER AANSLUITEN BIJ UW WENSEN EN VERWACHTINGEN.

Wij zouden het  op prijs stellen mocht u hieraan meewerken en deze vragenlijst invullen.                     

Nederlands
VOORAF
ALGEMEEN
De openingsuren
Brengen van het kindje
Afhalen van het kindje
BEGELEIDING VAN HET KINDJE
Omgang met de kindjes
Verzorging
Zindelijkheid
Spel en speelgoed
Afstemming opvang - thuissituatie
ZIEKE KINDEREN
OUDERCONTACT
Contact met het team
Omgaan met signalen
Betrokkenheid
INFRASTRUCTUUR
TOT SLOT

Eindevaluatie van de opvang in 't Stationnetje

Beste ouder ,

 

De opvang binnen 't Stationnetje loopt op zijn einde voor jouw kindje. Hopelijk kunnen jullie terugkijken op een mooie periode.

Via deze korte bevraging willen wij nagaan hoe u 't Stationnetje zou evalueren. Met deze feedback kunnen we verder werken aan de organisatie van de opvang in 't Stationnetje.

 

Bedankt voor je medewerking !

't Beste verder.

 

Hilde Parmentier

Verantwoordelijke dagelijkse werking 't Stationnetje

Nederlands
ALGEMEEN
JOUW ERVARING
TOEKOMST

PEILING NAAR DE TEVREDENHEID BIJ DE OUDERS


Beste ouder,

Wij vragen jaarlijks jullie mening omtrent de werking van 't Stationnetje. Aan de hand van jullie ervaringen willen wij nog beter aansluiten bij jullie wensen en verwachtingen.

Deze vragenlijst is anoniem. De resultaten van dit tevredenheidsonderzoek maken wij nadien bekend.

Hoe vullen jullie deze vragenlijst in?

  • Bij de gesloten vragen: duidt je antwoord aan en geef eventueel meer uitleg bij "opmerkingen".
  • Bij de open vragen: formuleer je antwoord in eigen woorden.

Met vriendelijke groet,

Nederlands
VOORAF
OPENINGSUREN / BRENGEN EN HALEN
COMMUNICATIE EN SAMENWERKING MET OUDERS
DAGELIJKSE WERKING
INFRASTRUCTUUR
SAMENVATTEND

Peiling naar de tevredenheid bij medewerkers - 2015

Nederlands
DE INHOUD VAN HET WERK
Is er verschil in werkdruk in schoolvakanties of andere periodes?
Komt het nieuwe werkrooster tegemoet aan een vlottere overdracht, een grotere continuïteit en een vermindering van de fysieke belasting?
SAMENWERKING EN WERKSFEER
LEIDINGGEVENDEN
COMMUNICATIE / PLANNING
Ik heb voldoende info om mijn werk te kunnen uitvoeren.
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
KWALITEITSZORG EN ORGANISATIE

Pagina's